Skip to content

 

Проект “Решения за устойчив трансграничен туризъм, базирани на споделена икономика”

Код на проекта: B5.3d.27

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

Общ бюджет: 460 317 EUR, от които ERDF 254 325,14 EUR, национално участие – 44 880,91 EUR и частни фондове – 161 110,95 EUR