Skip to content

Interreg “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014-2020

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτο-νικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “ΕλλάδαΒουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πιο πέρα από την γη και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε και να συνεχίσει με τους δρόμους και μετά με τον πολιτισμό, το φαγητό και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη. Η ανάγκη για κοινές δράσεις γίνεται σταδιακά η συνήθεια παρά η εξαίρεση.

Επικεντρωνόμαστε στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία γύρω από το κοινό μας σύνορο.

Όλες οι δράσεις μας γίνονται στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του Σμόλυαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο.

Εργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας,του περιβάλλοντος, του πολιτισμού,των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

Γι αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και την Βουλγαρία παρέχουν 130.000.000 Ευρώ, από το 2014 μέχρι το 2020!

Βελτιώνουμε τη συνεργασία σε θέματακοινού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχήςμε ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο απώτερός σκοπός μας είναι μια καλύτερη καθημερινή ζωή.

Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε!

Η διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές ενότητες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές ενότητες σε επίπεδο NUTS III (Περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνοβουλγαρική μεθόριο και γειτνιάζει με την Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), δύο χώρες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ΕΕ. Αποτελεί μέρος της νοτιοανατολικότερης μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται μεταξύ τριών θαλασσών: της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και του Ιονίου-Αδριατικής Θάλασσας. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφορών των ΔΕΔ.

Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων-μεγάλων πόλεων (>50.000 κατοίκων) που συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρών πόλεων (10.000-50.000 κατοίκων).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των διατιθέμενων κονδυλίων, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Άξονες προτεραιότητας:

PA 1: Μια ανταγωνιστική και προωθητική για την επιχειρηματικότητα διασυνοριακή περιοχή

PA 2: Μια βιώσιμη και προσαρμόσιμη στην κλιματική αλλαγή διασυνοριακή περιοχή

PA 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

PA 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

PA 5: Τεχνική βοήθεια